src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/02/ps41.jpg” alt=”” title=”ps4″ width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-2367″ />

Bugün resmi olarak Sony taraf?ndan tan?t?lacak olan PlayStation 4’e ili?kin dedikodular halen bitmi? de?il. Tan?t?lmas?na henüz saatler kala bile yeni konsol hakk?nda iddialar ortaya at?labiliyor ve bu sefer ki sa?lam bir yerden, The Wall Street Journal’dan geldi. ??te o çok ?a??rtan yeni PS4 özelli?i.

The Wall Street Journal’da yap?lan habere göre Stream sistemi PS 4’e getirilecek ve bu sayede oyuncular PlayStation’lar?yla internet üzerinden birbirleri ile oyun oynayabilecekler. Geçti?imiz sene Steam teknolojisini sadece dosya payla??m?na açan Sony, yine geçti?imiz sene Gakai adl? oyun sunucusunu sat?n alm??t?; buradan da amaçlar? belli oldu. E?er bu iddia bugün aç?klanacak özellikler aras?nda yer al?rsa oyun sektöründe yeni bir ça??n ilk ad?m?n? atabilir.


0 Yorumlar