Nokia’n?n zaman?nda çok yat?r?m yapt??? ama sonradan geli?tirmekten vazgeçti?i MeeGoo ileti?im sistemi ?u anda Intel ve Samsung’un elinde büyüyor. ?lk ba?lara pek de s?cak bak?lmayan i?letim sistemi ?u anda büyük özellikler alm?? durumda ve 2.0 Mangolina versiyonunu da geçti?imiz gün yay?mlad?.

Tizen 2.0 Mangolina, SDK ve kaynak kodlar?n? dün yay?mlad?. Intel ve Samsung’un eline geçmesinin ard?ndan ismi Tizen olarak de?i?tirilen MeeGoo’nun Ubuntu, Mac Os ve Windows uyumlu SDK dosyalar?n? a?a??daki linkten indirebilirsiniz. Yeni güncelleme ile cihaz?n HTML5 ve Javascript deste?i daha da art?r?ld?, i?letim sistemindeki kernel Linux Kernel 3.0.0’a yükseltildi. Görüntü ve performans bak?m?ndan da yükseltilen Tizen 2.0 Mangolina’n?n SDK ve aç?k kaynak kodlar?n? a?a??dan indirebilirsiniz.

Tizen 2.0 Mangolina SDK download


0 Yorumlar