• PS 4’te Stream teknolojisi

    Bugün resmi olarak Sony taraf?ndan tan?t?lacak olan PlayStation 4’e ili?kin dedikodular halen bitmi? de?il. Tan?t?lmas?na henüz saatler kala bile yeni konsol hakk?nda iddialar ortaya at?labiliyor...