src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/12/ps41.jpg” alt=”ps41″ width=”600″ height=”400″ class=”alignnone size-full wp-image-4653″ />

Geride b?rakt???m?z haftalarda sadece Kuzey Amerika için ç?k???n? gerçekle?tirmi? olan PlayStation 4 elde etti?i sat?? de?erleriyle birlikte hem firma içinde hem de Amerika’da rekor yakalam??t?. Çok k?sa bir süre içerisinde 1 milyondan fazla oyun konsolu satmay? ba?arm?? olan Sony, sonunda PS4’ü geçti?imiz gün Avrupa’da da sat??a sundu. ?ngiltere’de de ar?tk kullan?c?lar taraf?ndan sat?n al?nabilen PlayStation 3 haftaya ülkemize de gelmi? olacak.

29 Kas?m’da Avrupa’da bir çok ülkede sat??a sunulan PlayStation 4, oyun dünyas?n?n önemli merkezlerinden ?ngiltere’de k?sa süre içerisinde 250.000’den fazla satmay? ba?ard?. Yay?nlanan rapora göre bu rakam?n ilk 48 saatlik süreye ait oldu?u ve bu rakam?n bir rekor oldu?u belirtildi.

Daha önceki rekor ise Sony’nin ilk ta??nabilir el konsolu PSP’ye aitti. Sony’nin PSP sat??lar?n? baz alarak geli?tirdi?i PS Vita ise, firmay? ufak çapl? bir hayal k?r?kl???na u?ratm??t?.

Sony’nin yeni nesil konsolu PlayStation 4 ülkemizde de 13 Aral?k’ta sat??a sunulacak. Cihaz?n tavsiye edilen sat?? fiyat? ise 1399 TL olarak belirlendi.


0 Yorumlar