Ana sayfa » Etiket arşivi » playstation 4 özellikleri

\ \ \ \ \ \ \ \

PlayStation 4 tanıtıldı!

Bir ay öncesinden duyurulan etkinlik dün gece saatlerinde gerçekle?ti ve Sony yeni PlayStation 4’ü bizlere tan?tt?. Konsolun tüm detaylar?n?n payla??ld??? etkinlikte yine konsolun ne zaman bizle bulu?aca?? de söylendi. Üzücü taraf ise PlayStation 4’ün hiçbir tasar?m?n?n lansman s?ras?nda gösterilmemesi; bu da daha çok prototip tasar?m demek oluyor. PlayStation 4 x86 bir i?lemci ve 8 GB […]

\ \ \ \ \ \

PlayStation 4’ten yeni bilgiler

Sony geçti?imiz günlerde yapt??? bir aç?klamada 20 ?ubat tarihinde bir etkinlik düzenleyece?ini aç?klam??t?. Bu tarih herkes taraf?ndan PlayStation 4’ün ç?k?? tarihi olarak gösterilse de henüz hiçbir ?ey kesinle?mi? de?il. Ama OUYA ve XBOX’? dü?ünecek olursak tarih oldukça mant?kl? gözükmekte, ayr?ca konsol hakk?nda gelen dedikodular da devam ediyor. Japonya’da ç?kan haberlere PlayStation 4, 2013 içerisinde Japonya […]

\

PS4 özellikleri internete sızdırıldı

Sony taraf?ndan geli?tirilmekte olan ve serinin ilk modelinden itibaren milyonlar taraf?ndan oynana PlayStation’?n dördüncü versiyonu yak?n bir tarihte bizimle bulu?turulacak. Uzun zamand?r Sony’nin üzerinde çal??t???n? bildi?imiz PS4’ün teknik özellikleri de Kotaku adl? yabanc? internet sitesinde, SuperDae adl? bir kullan?c? taraf?ndan payla??ld?. Toplamda 90 sayfal?k bir PDF’yi bizlere sunan kullan?c?n?n verdi?i bilgilere göre PS4, 8 çekirdekli […]