src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/11/pst.jpg” alt=”pst” width=”450″ height=”240″ class=”alignnone size-full wp-image-4460″ />

Sony’nin yeni oyun konsolu yak?n bir zamanda sat??a sunulacak. Bu vakte kadar aç?klanan özellikleri ve ayr?cal?kl? oyun görüntü kalitesi ile Microsoft’un Xbox One’?n? çoktan ezmi? olan PS4’ten de üzücü bir haber geldi. Geçti?imiz günlerde Xbox One’?n 3D Blu-ray diskleri oynatamayaca?? belirtilmi?ti ve Sony burada bir kez daha pohpohlanm??t?. Ancak PS4 için de ayn? üzücü haber geldi.

Sony, PS4’ün k?lavuzunu internette yay?mlad?. Xbox One’dan sonra ç?kan dedikodularda Sony’nin de 3D Blu-ray oynatamayaca?? söyleniyordu ki bu iddialar k?lavuz taraf?ndan do?ruland?. Desteklenmeyen diskler aras?nda Blu-ray 3D diskleri yer ald?.

??in ilginç taraf? ise Sony’nin ?u ana kadar henüz 3D Blu-ray konusunda bir aç?klama yapmam?? olmas?. Yani ilerde yap?lacak bir güncelleme ile gelip gelmeyece?ini henüz bilemiyoruz. Özellikle 3D Blu-ray filmlerin artt??? bu dönemde böyle bir eksiklik iki yeni nesil konsol için de büyük dezavantaj.

Öte yandan PlayStation 4’ün kullanaca?? disk miktar? da aç?kland?. 500 GB dahili disk ile gelecek olan PS4, bunun 92 GB’?n? sistem dosyalar? ad?yla kendine kullanacak, 408 GB’?n? kullan?c?lara açacak. Boyut yüksek gibi dursa da Killzone Shadow Fall oyununun 39, Call of Duty Ghosts oyununun 32 GB oldu?unu belirtelim. Yani ilk a?amada de?il fakat 1 sene sonra haf?za dolum sinyalleri verecektir. Tabii oyunlar? diskli olarak al?rsan?z durum de?i?ir.

PS4’ün bu konudaki güzel taraf? ise disklerin de?i?tirilebilir olmas?. PS4’ten 500 GB’l?k haf?zay? söküp yerine daha yüksek hdd takarak alan? art?rmak mümkün.


0 Yorumlar