src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/06/razer.jpg” alt=”razer” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-3238″ />

Dünyan?n en büyük oyun bilgisayar? üreticilerinden biri olan Razer’dan dünyan?n en ince oyun bilgisayar? geldi. Geçti?imiz ay takipçilerine yüzde 90’l?k indirim kuponlar? da??tarak dünyada bir ilki gerçekle?tiren firma büyük zararlara girip dünyan?n dört bir yan?na canavar gibi bilgisayarlar yollam??t?. En son olarak Razer’dan bir aç?klama geldi. Yeni bir bilgisayar türü geli?tirdiklerini aç?klayan Razer mükemmel teknik özelliklere sahip olan bir bilgisayara 1.6 cm kal?nl???nda boyut kazand?rd?klar?n? ve bunun a??rl???n?n sadece 1.9 kilogram oldu?unu dile getirdi.

Razer Blade ve Razer Blade Pro ad?yla sat??a sunulacak olan dizüstü bilgisayarlar?n her ikisi de GeForce GTX 765M GPU’ya sahip. Dört çekirdekli i7 i?lemci ile gelecek olan bilgisayarlar?n kaç ram’e ya da SSD’yle mi HDD’yle mi sat??a sunulaca?? hakk?nda ?u ana kadar bir aç?klama gelmi? de?il, ancak i7 koyduklar? bir bilgisayar? küçük donan?mlarla destekleyecek de?iller. Sonuç olarak dünyan?n en ince oyun bilgisayar?n?n yak?nda bizlerle bulu?aca??n? söyleyebiliriz. Ancak tabi Türkiye’ye ne zaman gelir onun için bir ?ey söyleyemiyoruz, büyük ihtimal yurt d???ndan sat?n almam?z gerekecek.


0 Yorumlar