Ünlü Türk hack grubu Redhack, Maliye Bakanl???’n? boykot etmek için tüm memur maa?lar?n? yükseltti. Asgari ücrete verilen yüzde 3lük zamm? komik bulduklar?n? Twitter hesaplar? üzerinden aç?klayan grup, hack i?lemine dair videoyu da bizlere sundu. Ayr?ca Redhack grubundan konu ile ilgili aç?klamalar da geldi.

Maliye Bakanl???’n?n yapt??? bu zamm? çok komik bulduklar?n? dile getiren hackerler “halk için hack” slogan?n? kullanarak i?lerini hallettiler. Bu twitlerin ard?ndan Maliye Bakanl???’ndan da aç?klama geldi. Yap?lan aç?klamaya göre maliye internet sistemlerinde hiçbir hata ve hack olay? yok, her ?ey düzgünce i?liyor. ??te Redhack’in bizlerle payla?t??? twitler.

redhack


0 Yorumlar