• Redhack davası sonucu

  Asl?nda çok eski bir hack grubu olmas?na ra?men ismini son 2 sene içerisinde devlet dairelerine kar?? yapt??? sald?r?lar ile duyuran Redhack davas?n?n sonucu sonunda belli...

 • Türkiye internet saldırılarında 3. sırada

  ?nternet sald?r?lar?nda ülkemizin durmadan aktif bir halde oldu?unu biliyoruz. Hatta dünyan?n en ünlü hackerlar? Rusya’dan sonra bizim ülkemizden ç?karken maalesef yurt d??? birçok bankay? doland?rm??l???m?z...

 • Siber Savunma Merkezi kuruluyor

  Devlet kurumlar?n?n ba?? son birkaç ayd?r RedHack adl? internet hackerlar? taraf?ndan dertte. Kendileri taraf?ndan yanl?? görülen ?eyler kar??s?nda sessiz kalmayan hacker grubu devlet kurumlar?n?n internet...

 • Redhack maaşları yükseltti

  Ünlü Türk hack grubu Redhack, Maliye Bakanl???’n? boykot etmek için tüm memur maa?lar?n? yükseltti. Asgari ücrete verilen yüzde 3lük zamm? komik bulduklar?n? Twitter hesaplar? üzerinden...