src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/12/zombi_pc.jpg” alt=”” title=”zombi_pc” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-1806″ />

Zombi bilgisayarlar, hackerlar?n küçük i?lerini yapmak için kullan?l?r. Bilgisayar?n?z e?er bir anda çok yava?lam??sa ya da internet ba?lant?s?nda durmadan sorun ç?kart?yorsa sizin bilgisayar?n?z da art?k bir zombi pc olabilir. Bilgisayar?n?z?n zombiye dönü?mesi için zararl? içeri?e sahip olan bir epostay? açman?z bile yeterlidir.

Bu nedenden doaly? spam maillerin hepsini açmamaya dikkat etmeliyiz. Bilgisayar?n?z?n zombi pc olup olmad???n? anlamak için a?a??daki verdi?imiz adresten IP kontrolü yapabilirsiniz. Onun haricinde mail kutunuza giderek gönderilenler bölümüne de bakabilirsiniz çünkü zombi bilgisayarlar?n ço?u spam mail gönderme i?lemi için tutulur.

http://www.robtex.com/ip/xxx.xxx.xxx.xxx.html#blacklists

Adresindeki xx bölümüne kendi IP’nizi yazarak kara listede olup olmad???n?z? görebilirsiniz. E?er kara listedeyseniz bilgisayar?n?z bir zombie pcdir.


0 Yorumlar