galaxy_f

Son iki senede mükemmel i?lerin alt?na imza atarak dünyan?n en çok telefonunu satan firma olan Samsung, 2014’te de devrim niteli?inde projelerle kar??m?za ç?k?yor. ?imdi de ortaya Galaxy F ad?nda yeni bir telefon ç?kt?. Galaxy S5’le tasar?m bak?m?ndan büyük benzerlikler ta??yacak olan telefonu ondan ay?ran tek özellik var, o da kasas?n?n tamamen metalden olmas?.


Sürprizler y?l? 2014!

Spekülasyonlar görselin Galaxy S5’e de ait olabilece?i üzerinde ihtimallerin kap?s?n? tam olarak kapatmazken, otoriteler taraf?ndan Samsung’un metal kasal? bir Galaxy S5 benzeri bir versiyonu “Galaxy F” model ad?yla pazara sunmas?na kesin gözüyle bak?l?yor. Galaxy S5 ile ayn? özelliklere sahip olacak Galaxy F’in fiyat?n?n ise Galaxy S5’e nazaran çok daha yüksek olmas? bekleniyor.

ARM tabanl? Cortex A57/A53 ile gelecek
Olas? Samsung Galaxy F’in metal kasa mimarisine ek olarak ARM tabanl? CortexA57/A53 i?lemci, yüksek kaliteli bir 16 megapiksel arka kamera özelliklerine sahip olaca?? tahmin ediliyor. ?lgili modelin ?ubat ay?ndaki Mobile World Congress(MWC)’de görücüye ç?kmas? konusunda ise oldukça dü?ük olmakla birlikte bir olas?l?k söz konusu.

Bombard?man

Samsung’un 2014 y?l?nda çok say?da ak?ll? telefon üretece?i, hatta Note X gibi iddial? serilerine “Lite” versiyonlar? da ekleyece?i uzun zamand?r üzerinde spekülasyonlar?n eksik olmad??? konular aras?nda. ?irketin ak?ll? telefon pazar?na yönelik at?l?mlar?n?n ard? arkas? kesilmezken, mevcut durumun tüketicileri geni? bir ürün yelpazesi ile ba?ba?a b?rakmaya ba?lad??? da bir gerçek.


0 Yorumlar