Ana sayfa » Etiket arşivi » samsung galaxy s4 özellikleri

\ \ \ \ \ \ \

Samsung Galaxy S4 tanıtıldı

Aylard?r beklenen tarih dündü ve Samsung belki de firma tarihinin en çok beklenen telefonu olan Galaxy S4’ü tan?tt?. New Yorkt’ta gerçekle?tirilen etkinlik büyük bir kalabal??a ve dolay?s?yla izdihama neden olurken oldukça zevkli dakikalar da ya?and?. Samsung Galaxy S4 sadece 130 gram olarak geli?tirilmi?, S3’ten de hafif. Telefonun kal?nl??? ise sadece 7.9mm. Telefon 5 inç boyutunda […]

\ \

Samsung Galaxy S4 ilk tanıtım videosu

Samsung Galaxy S4’ün tan?t?lmas?na art?k iki haftadan da az bir süre kald?. 14 Mart’ta New York’ta gerçekle?tirilecek olan bir etkinlik ile bizlere sunulacak olan Samsung Galaxy S4’ün bu tan?t?m?ndan önce ilk tan?t?m videosunu da bulabildik. Bu sabah saatlerinde Samsung taraf?ndan haz?rlanan video oldukça merak uyand?r?rken etkinli?e kadar ba?ka bir videonun daha payla??lmas? beklenmiyor. GT-I9500 adl? […]