src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/12/samsung_oyun_kolu.jpg” alt=”samsung_oyun_kolu” width=”450″ height=”300″ class=”alignnone size-full wp-image-4804″ />

Sizlere aylar öncesinden haberini vermi? oldu?umuz Samsung oyun kolu yak?n zamanda piyasadaki yerini alacak. ?lk olarak Avrupa’da sat??a sunulacak olan oyun kolu ço?u Samsung modeliyle kullan?labilir durumda olacakken en çok üst segmentteki telefonlarla uyumlu olacak. Tasar?m olarak Xbox 360′?n kontrolünü fazlas?yla and?ran yeni oyun kolu ?arj edilebilir bir sisteme sahip.

Samsung’un önceden lanse etmi? oldu?u oyun kolu, Xbox 360 oyun kontrolcüsünü oldukça and?r?yordu. Ancak bu yeni kol, tamamen farkl? bir görünü?e sahip olmas?n?n yan?nda bir de ?arj edilebilir harici bataryaya sahip.

Samsung’un yeni kontrolcüsü, Android Jelly Bean ve üzerindeki sistemlerde çal??acak. Ayr?ca 4 ve 6.3 inç boyutundaki cihazlar? da mekanizmas?nda ta??yabilecek. Kontrolcünün üzerine bulunan ‘play’ tu?u sayesinde Samsung’un baz? cihazlar?nda bulunan ‘Mobil Konsol’ uygulamas?na eri?ilebilecek.

Bu oyun kolu aralar?nda; Need for Speed: Most Wanted, Modern Combat 4: Zero Hour, Asphalt 8 : Airborne ve Prince of Persia: The Shadow and the Flame gibi popüler oyunlar?n bulundu?u tam 35 adet mobil oyuna destek veriyor. Önümüzdeki aylarda Samsung’un oyun deste?ini artt?raca??n? tahmin ediyoruz.


0 Yorumlar