Patent sava??n?n aral?ks?z sürdü?ü günümüzde, ?irketler kendi patentlerini alabilmek akla hayale gelmeyecek yöntemlerle sektöre ‘bir ilki’ getirmek istiyor.

Samsung’un telefonlar?nda uygulayaca?? iddia edilen yeni patenti de bu kategoride yer al?yor. Ancak söz konusu patentin yapt??? tek ?ey telefonlar?n k?l?f?n? de?i?tirmek.

?öyle ki, bu patent ile Samsung, k?l?f ile ekrandaki duvar ka??d?n?n ayn? olmas?n? istiyor. Ancak k?l?f?n üzerinde herhangi bir LED teknolojisi elbette kullan?lm?yor ve olay sadece k?l?f?n üzerine yap??t?r?lacak bantlar vas?tas?yla yap?l?yor.


0 Yorumlar