src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/08/samsung-reklam-panosu-uretecek-300×183.jpg” alt=”” title=”samsung-reklam-panosu-uretecek” width=”300″ height=”183″ class=”alignnone size-medium wp-image-979″ />

Apple ile girdi?i dava sonucunda ma?lup ayr?lan Samsung üretim politikas?na hiç ara vermeden devam ediyor. Kaybetti?i 1 milyar dolar?n üzerin ?irket olarak da 12 milyar dolar kaybeden ?irket ?imdi de reklam panolar? üretecek. Elektronik reklam panosu üretecek olan Samsung, bu panolar? küçük de?il, dev boyutlarda üretecek. Özellikle Amerika ve Japonya’da iyi piyasas? olan bu panolar için ?imdiden ön sipari?ler gelmi? durumda.

Üretilecek olan panolar?n kal?nl??? 5.5 cm olacak. Böylece daha fazla kaliteli olacak panolar?n hangi boyutlarda üretilece?i ise aç?klanm?? de?il. Samsung bu panolar?n yan?nda transparan LCD’ler de üretecek. Son dönemlerde ra?bet görmeye ba?layan bu cihazlar?n fiyatlar? ise dudak uçuklat?yor.


0 Yorumlar