src=”https://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/10/samsung.jpg” alt=”samsung” width=”450″ height=”321″ class=”alignnone size-full wp-image-4143″ />

Apple ile Samsung aras?nda süren patent davalar? haberlerimizden bir süreli?ine inmi? olsa da Amerika’da devam ediyor. Geçti?imiz aylarda Samsung’un baz? telefonlar?nda ve tabletlerinde Apple’?n elinde bulundurdu?u patentleri kulland??? ortaya ç?km?? ve birçok cihaza kullan?m yasa?? gelmi?ti; ancak buna ra?men yasak o ay devreye sokulmam??t?. Art?k bu yasak devreye giriyor ve Samsung’un birçok cihaz?n?n Amerika’da sat??? yasaklan?yor.

Konuyla ilgili yeni bir karar?n ç?kmas? patent sava?lar?n? tekrar alevlendirdi. Buna göre Samsung’un baz? mobil cihazlar?n?n ABD’de sat??? bu sefer engelleniyor. Sat?? yasa?? gelecek ürünler Galaxy S II, Continuum ve Transform gibi sat??ta olmayan cihazlar. Ürünlerin eski olmas? ve art?k sat?lmamas? Samsung’u rahatlatm?? olsa da Apple’?n bu ürünleri yasaklatma ihtimalinin gelecekte emsal te?kil etmesi endi?esini beraberinde getiriyor.

Henüz konuyla ilgili bir aksiyon al?nmad???n? ve yasak karar?n?n uygulamaya geçmedi?ini de belirtelim.


0 Yorumlar