src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/12/Siber-Güvenlik-E?itim-Program?.jpg” alt=”” title=”Siber Güvenlik E?itim Program?” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-1817″ />

Dünyan?n en iyi hackerlar? önümüzdeki sene ?stanbul’da bir konferans düzenleyecek. Bu konferans kapsam?nda Türk gençlerine hackerl?k dersleri verilecek. Konu hakk?nda aç?klamalarda bulunan UBM Türkiye Genel Müdürü Kerim Alain Bertnard, bu gelecek olan hackerlar?n siyah ?apkal? olduklar?n?, yani güvenlik için çal??t?klar?n? belirtti.

Tüm dünyada gittikçe artan ve özellikle gençlerin dikkatini çeken hackerl?k dersleri atak için de?il, sadece güvenlik için verilecek. Siber Güvenlik E?itim Program? 2013, Eylül ay?nda düzenlenecek ve toplam dört gün sürecek. Ayr?ca konferansa dünyan?n en iyi gruplar? aras?nda gösterilen Black Hat de kat?l?m gösterecek. Konferans o kadar ciddi düzenlenecek ki konferans?n koruyucular? polisler de?il CIA ve FBI polisleri olacak.


0 Yorumlar