Tabletler art?k tamamen hayat?m?za girdiler diyebiliriz. Cep telefonlar? devriminden sonra daha çok kullan?laca?a ve bilgisayar ve laptoplar?n sonunu getirece?e benzeyen tabletlerin en büyük sorunu ise pil ömürleri. Yabanc? kaynakl? bir ara?t?rma sitesi neredeyse tüm tabletleri e?it ?artlarda bir teste tabi tuttu.

which

Buradaki resimden de görebildi?iniz gibi pil ömrü bak?m?ndan en iyi performans? sa?layan cihaz?m?z iPad retina ekranl?. Ondan sonra gelen iPad 2’ye dört saatlik bir fark atm?? durumda. En son s?rada ise Asus’un Eee Pad’inin bulundu?unu belirtelim. Tüm özellikler ile bu kadar performans sa?layan tabletin klavye dockla birlikte kullan?ld???nda s?ralamada 2. s?raya ç?kt???n? da belirtelim.


0 Yorumlar