Geçti?imiz günlerde size yazd????m?z haberimizde art?k Facebook’un elinde olan Instagram’?n Twitter’a destek vermedi?ini belirtmi?tik. Bu demek oluyor ki art?k Instagram’daki efekt vererek düzenledi?iniz foto?raflar? Twitter’da foto?raf olarak gösteremeyecek, sadece link olarak atabileceksiniz.

Biz Twitter nas?l bir hamle yapacak diye beklerken belki de en beklenilmeyeni geldi. Twitter, kendi foto?raf düzenleme program?n? geli?tirdi ve ?u anda program ücretsiz olarak indirilmeye aç?k. Bu program sayesinde istedi?iniz efekti foto?raf?n?za verebiliyorsunuz, ayr?ca kesme özelli?i de bulunuyor. ?u an sadece Android için geli?tirilen program? a?a??dan indirebilirsiniz; iOS program? yak?n bir tarihte bizlerle bulu?acak.

Willow indir


0 Yorumlar