src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/11/skydrive.jpg” alt=”skydrive” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-4620″ />

Microsoft’un çok kullan?lan bulut depolama hizmeti SkyDrive’a ?ngiltere’de dava aç?ld?. Sky televizyonlar? taraf?ndan aç?lan davada uygulaman?n isim de?i?tirmesi gerekti?i karar? mahkeme taraf?ndan al?n?rken art?k SkyDrive’? yeni bir isimle kullanaca??z. ?imdilik sadece ?ngiltere’de isim de?i?ikli?ine gidecek olan Microsoft’un yeni ismi tüm dünya üzerinde kullanmas? ?u anda konu?ulanlar aras?nda yer al?rken biz de resmi bir aç?klaman?n gelmesini beklemekteyiz. SkyDrive’?n yeni ismi ise NewDrive oldu.

?ngiliz Sky televizyonu, Microsoft’un SkyDrive servisinin onlar?n bir hizmetiymi? gibi alg?land???n? ve markas?na zarar verdi?ini iddia ederek açt??? davay? kazan?nca, Microsfot’un ?ngiltere’de bu hizmeti verebilmesi için tek yol kald?: Servisin ad?n? de?i?tirmek.

Microsoft ?imdi SkyDrive’?n ismini NewDrive olarak de?i?tiriyor. Ancak bu de?i?iklik sadece ?ngiltere’de geçerli olacak ve NewDrive.live.com adresine girip depolama hizmetine ula?mak isteyen ?ngiliz kullan?c?lar, Microsfot’un ABD’deki Skydrive.live.com adresine yönlendirilecekler. Yani, yap?lan i?, basit bir alan ad? yönlendirmesinden fazla de?il.

Her ne kadar biz ihtimal vermiyor olsak da, Microsoft’un gündeminde, servisin ismini sadece ?ngiltere’de de?il, tüm dünyada de?i?tirmek gibi bir olasl???n bulundu?u da iddia ediliyor.


0 Yorumlar