• Skype Anlık Çeviri

  Dünyan?n en büyük teknoloji firmalar?ndan biri olan Microsoft’un uzun süredir üzerinde çal??t??? ancak bir türlü bizlere sunamad??? ses çeviri özelli?i sonunda hayata geçti. Skype Translator...

 • Outlook üzerinden Skype görüşmesi

  ?ki sene önce Skype’? alarak çok güzel bir i?in alt?na imza atan Microsoft, bir sene önce de Outlook ile Skype entegrasyonunu ABD’de denemeye ba?lam??t?. Web...

 • Skype, Windows Phone 8 için güncellendi

  Özellikle son birkaç ayl?k dönem içerisinde pazar pay?nda büyük bir yükseli? ibresi yakalam?? olan Windows Phone 8, güncellenmeye devam ediyor. ??letim sisteminin en çok kullan?lan...

 • Skype iOS indir

  Geçti?imiz haftalarda uygulamaya eklenen Video Mesajla?ma özelli?i sonunda iOS için de kullan?ma aç?ld?; hem de s?n?rs?z ve tamamen ücretsiz olarak. Windows Phone üzerinde zaten s?n?rs?z...

 • Skype ile MSN kullanma

  Geçti?imiz sene Skype’? sat?n alan Microsoft art?k Windows Live Messenger, yani MSN’in pek fazla i? görmeyece?ini dü?ündü ve geçti?imiz aylarda MSN’i kapatma karar? ald?. Bu...

 • Skype parola açığı

  Microsoft’un birkaç ay önce ast?n ald??? Skype’ta geçti?imiz gün bir aç?k tespit edildi. Bu aç?k sayesinde hac.ker istedi?i kullan?c?n?n ?ifresini de?i?tirebiliyor, hesab?na giri? yapabiliyor ve...

 • Windows Live Messenger kapanıyor

  ?nternet sektöründe bir dev daha kap?s?n? bizlere kapat?yor. Windows Live Messenger’?n kapat?laca?? geçti?imiz gün resmi olarak aç?kland?. Messenger yerine Microsoft’un geçen aylarda sat?n alm?? oldu?u...

 • Skype tarayıcıda çalışacak

  Dünyan?n en büyük internet üzeri ileti?im programlar?ndan biri olan Skype, Microsoft’a sat?ld?ktan sonra daha da ilerlemek için zaman kaybetmiyor. Günde yakla??k 50 milyon kullan?c?s? giri?...