src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2014/03/Sony-Project-Morpheus.jpg” alt=”Sony Project Morpheus” width=”600″ height=”400″ class=”alignnone size-full wp-image-5525″ />

San Fracisco’da düzenlenen Game Developers Conference 2014’te tan?t?lan Sony’nin yeni projesi Project Morpheus’tan ilk yorumlar geldi. Baz? oyuncular k?sa süre de olsa cihaz? deneme ?ans? bulurken henüz cihaz için çok çok erken oldu?unu, yakla??k bir sene kadar daha geli?tirilece?ini belirtelim. Cihazdan ilk gelen yorumlar pek de iç aç?c? de?il; ancak bu eksi yorumlar sadece cihaz?n tasar?m?yla ilgili.

Sony Worldwide Studios Ba?kan? Shuhei Yoshida taraf?ndan tan?t?lan Project Morpheus hakk?nda yap?lan aç?klamada, “Oyun sektörü pek çok aç?dan oyuncular?n daha önce tahmin bile edemeyecekleri deneyimleri sunacak kadar geli?ti. Oyunculu?un s?n?rlar?n? zorluyoruz. Oyunla iç içe olma konusunda hiçbir ?ey VR’dan daha iyi olamaz. Sanal gerçeklik, oyunun içinde olma hissini sunuyor.” ifadeleri kullan?ld?.

Sony’nin Santa Monica stüdyolar?nda hareket alg?lama için kafaya bantlanm?? bir PS Move cihaz?yla prototip denemeleri yap?lan VR teknolojisi için oyun dünyas?n?n devleri de Sony ile birlikte çal??acak. Listede ilk göze çarpanlar ise Crysis ile tan?d???m?z Crytek, Gears of War denince akla gelen Epic Games, Autodesk, Havok, Criware, Unity ve Wwise olarak s?ralan?yor. Anla??lan oyun motorlar? birer birer Project Morpheus’u benimseyecek.

Geli?tiriciler için haz?rlanan kit 1080p ekran ve 90 derece görü? alan? sunuyor. Henüz nihai halini almam?? olan Sony’nin VR cihaz?n?n ?imdilik sadece geli?tiricilerin i?ine yarayacak durumda oldu?u belirtiliyor. PS Move kumandas?, DualShock 4 ve PS Move kamerayla çal??aca?? belirtilen VR cihaz?n?n ne zaman piyasaya sürülece?i veya fiyat aral??? ise henüz aç?klanmad?.


0 Yorumlar