flappy_bird

Son zamanlar?n en çok oynanan oyunu Flappy Bird, milyonlarca oyuncu taraf?ndan oynand?ktan sonra geli?tiricisi taraf?ndan AppStore ve Google PlayStore üzerinden kald?r?lm??t?. Ücretsiz olarak indirilen ama oyun içindeki reklamlar?yla geli?tiricisine devasa milyon dolarlar kazand?ran Flappy Bird yak?n zamanda telefonlar?m?za geri dönecek; bunun aç?klamas?n? bizzat geli?tiricisi Dong Nguyen yapt?.

Geli?tiricisine günde 50.000 Dolar’? a?k?n gelir getiren Flappy Bird, sürpriz bir ?ekilde App Store ve Google Play Store’dan kald?r?lm??t?. Kendi oyununu bir ba?ar? oldu?unu gören ancak oyundan nefret etti?i için geçti?imiz haftalarda ma?azalardan kald?ran geli?tirici Dong Nguyen, Flappy Bird’ü yeniden yay?nlayaca??n? duyurdu.

Flappy Bird geri dönüyor!

Bir Twitter kullan?c?s?n?n Flappy Bird App Store’a geri dönecek mi? sorusuna “Evet ama yak?nda de?il” diye cevap veren D.Nguyen, Flappy Bird ç?lg?nl???n? kald??? yerden devam ettirecek gibi görünüyor. Oyunu biraz daha geli?tirerek yeni özelliklerin eklenebilece?ini daha önceki röportajlar?nda dile getiren geli?tirici, bakal?m farkl? bir Flappy Bird ile kar??m?za ç?kacak m??


0 Yorumlar