sony_The Wireless Stereo Headset 2.0

Geride b?rakt???m?z günlerde PlayStation 3 için geli?tirilen kulakl?klar?n PS4’te de rahatl?kla kullan?labilir oldu?unu aç?klam?? olan Sony, ?imdi de sadece PS4’e özel bir kulakl?k geli?tirdiklerini aç?klad?. Sony The Wireless Stereo Headset 2.0 ad?yla sat??a sunulacak olan yeni nesil kulakl?k ilk süreçte sadece Amerika ve Avrupa’da sat??a sunulacak.

PlayStation 4 haricinde PC, PlayStation 3 ve PS Vita’da da kullan?labilecek olan kulakl???n sat?? fiyat? ise 89.99 avro olarak belirlendi. (?uanki Türkiye kriterlerinde vergiler hariç 270 TL gibi bir fiyata tekabül ediyor. Muhtemelen vergilerle kulakl???n fiyat? 400 TL’ye yakla?acakt?r.)

10 ?ubat’ta sat??a ç?k?yor

The Wireless Stereo Headset 2.0 ismi ile duyurulan kulakl???n 10 ?ubat’ta Avrupa’da sat??a sunulaca?? aç?kland?. Günümüzde art?k birçok oyun kulakl???nda rastlad???m?z 7.1 sanal surround özelli?ine de sahip olacak kulakl???n yakla??k olarak 8 saatlik bir pil ömrü olacakm??.

Kulakl???n tasar?m? d??ar?dan bak?ld???nda son derece ho? gözükse bile, fiyat?n?n biraz fazla oldu?unu söylemek mümkün. Zira ayn? özelliklere sahip olan PlayStation 3 kulakl?klar?n?n daha uygun fiyatlara sat?ld???n? ve bu kulakl?klar?n PlayStation 4’te de çal??abildi?ini göz önüne ald???m?zda The Wireless Stereo Headset 2.0 çokta gerekli bir aparat gibi durmuyor.


0 Yorumlar