xperia_flexible_screen

2014’ün sonlar?na do?ru somut olarak elimize geçmeye ba?layan e?imli ekranlar 2015’le birlikte tamamen hayat?m?z?n içinde yer alacak. Televizyonlarda ba?layan bu furya ak?ll? telefonlara da s?çram??t?. Samsung’dan sonra Sony’de e?imli ekrana sahip bir telefon geli?tirdi?ini aç?klad?. Sony Xperia Curve ad? verilen konsept tasar?m?n görselini yukar?dan görebilirsiniz, yanlara kadar inmekte ekran. Tabi bakal?m böyle bir model sat??a ç?kacak m?? Büyük bir ihtimalle ç?kacakt?r.

Jermaine Smit taraf?ndan payla??lan foto?raflar? ve videosu payla??lan konsept tasar?m? oldukça ba?ar?l? buldu?umu söylemek istiyorum. Xperia Curve ad?n?n verildi?i bu konsept tasar?mda tahmin edebilece?iniz gibi yan taraflar kavisli bir yap?ya sahip.

Oldukça ba?ar?l? bir tasar?m?n ortaya ç?kt??? telefonda ön tarafa konumland?r?lan çift stereo JBL hoparlörde güzel dü?ünülmü?. Teknik özellik taraf?nda ise günümüzün en iyi mobil i?lemcilerinden olan Snapdragon 810 kullan?lan telefonda 3 GB RAM tercih edilmi?.

Telefonda yine üst sol tarafa konumland?r?lan kamera 21,9 megapiksel çözünürlü?ünde ve çift LED fla? ile desteklenmi? durumda. 6 farkl? renk seçene?i sunan tasar?mc?lar oldukça iyi bir i? ba?arm??lar. Tabi tekrar tekrar belirtmekte fayda var, Jermaine Smit taraf?ndan payla??lan Xperia Curve sadece bir konsept tasar?m. Maalesef henüz Sony’nin kavisli telefonuna dair bir bilgi bulunmuyor.


0 Yorumlar