TextBlade

Ak?ll? telefonlar ne kadar süredir hayat?m?z içerisinde olsa, neredeyse herkes taraf?ndan kullan?lsa da dokunmatik ekranlara al??ma süreci bazen uzun olabiliyor. Ancak tabi dokunmatik klavyenin giderek daha kolay bir kullan?m yap?s? kazanmas? bizim lehimize i?leyen bir durum. Her ne olursa olsun dokunmatik ekran?n hiçbir zaman fiziksel klavyeden daha h?zl? olmas?n? bekleyemeyiz. Bu konuya da WayTools adl? bir firma el atm?? ve fiziksel bir mobil klavye geli?tirmi?: TextBlade.

Küçük ve ergonomik yap?s?yla dikkat çeken bu klavyeyi Android KitKat ve iOS 7’nin üzerindeki tüm cihazlar ile kullanabiliyorsunuz. TextBlade’i iyi yapan yan? ise bir tu? üzerinde 3 farkl? harf bulundurmas?. Bu sayede boyutlar? küçülen cihaz?n ta??n?labilirli?i de artt?r?l?yor. Bluetooth üzerinden ba?lant? kurarak ak?ll? telefonunuz veya tabletiniz ile kolayca kullanabilece?iniz klavye, manyetik yap?s? sayesinde kolayca kurulabiliyor ve i?iniz bitti?inde parçalar? birbiri üzerine geçirilerek kolay bir ?ekilde cepte ta??nabiliyor.

?arj konusunda da oldukça ba?ar?l? olan TextBlade’in ortalama 60 dakika süren bir ?arj ile normal kullan?mda 1 ay boyunca kullan?labilece?i belirtiliyor. 99 dolar olarak ön sipari?e aç?lan cihaz, adeta kap?? kap?? sat?l?yor. Klavyenin Mart ay?nda kullan?c?lara teslim edilece?i belirtilirken, site üzerinden klavye sat?n al?nd??? taktirde üretici firma bir adet klavyeyi ihtiyac? olan çocuklara ücretsiz olarak hediye ediyor.


0 Yorumlar