src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2014/09/Startup-?stanbul1.jpg” alt=”Startup ?stanbul” width=”600″ height=”300″ class=”alignnone size-full wp-image-6072″ />

Teknoloji ve internetle ilgili ?irket kuran giri?imcileri h?zland?ran ve erken a?ama yat?r?mlar?n? yapan Etohum’un bu y?l Lütfi K?rdar Kongre ve Sergi Saray?’nda düzenleyece?i Startup ?stanbul konferans?, ABD’nin teknoloji üssü olarak kabul edilen Silikon Vadisi’ni Türkiye’ye ta??yor.

Gün boyu sürecek organizasyonda 500 Startups, Microsoft Venture, Qualcom Ventures, Y Combinator, Silicon Valley Bank gibi dünyan?n en ba?ar?l? ?irketleri giri?imciler ile bulu?acak. Ayr?ca Facebook, Twitter, Amazon ve daha birçok ?irketten konu?mac?lar kendi deneyimlerini giri?imciler ile payla?acak.

Google’daki ba?ar?l? çal??malar?yla tan?nan, Silikon Vadisi’nin etkili i? kad?nlar?ndan moda ve pazarlama gurusu Marion Gamel ile Voodoo PC’yi kurduktan sonra HP’ye satan ve 18 y?ll?k ba?ar?l? giri?imcilik kariyerinin ard?ndan Microsoft Ventures’?n ba??na geçen Rahul Sood da bölgenin en büyük networking etkinli?i olan Startup ?stanbul’da olacak.

Startup ?stanbul’un belli olan di?er konu?mac?lar? ve program ak??? hakk?nda daha ayr?nt?l? bilgi almak için http://www.startupistanbul.com adresini ziyaret edebilirsiniz.


0 Yorumlar