• Firefox hızlandırma

  Firefox ne kadar bu aralar Google Chrome ve Internet Explorer’?n gerisinde kalm?? olsa da halen piyasan?n en önemli oyunculardan bir tanesi. Büyük ihtimal aram?zda halen...

 • IE 11 kullanımı artıyor

  Bundan iki sene önce çok ele?tirilmesine ra?men Windows 8’le birlikte gelen IE 11, serinin en iyisi olmay? ba?ard?. Ola?anüstü güvenlik önlemleriyle tüm di?er taray?c?lar? geride...

 • Mozilla Firefox 64 bit indir

  Mozilla Firefox, Google Chrome’dan sonra kötü giden i?leri bir türlü toplayam?yor. Geçti?imiz aylarda 64 Bit Windows için yeni bir uygulama geli?tirmeyeceklerini aç?klayan Mozilla, Google’a gönderdi?i...

 • Firefox Facebook çubuğu

  Firefox zaman ilerledikçe daha dibe çöküyor. Google Chrome’un ç?kmas?yla bir anda yüzde 50 gibi bir kullan?c?s?n? kaybeden program IE’nin yeni versiyonunun da ç?kmas?yla oldukça kötü...

 • Tarayıcı güncelleme

  Mobil ve teknolojik platformlar?n en güvenilir antivirüs geli?tiricilerinden olan Kaspersky bir ara?t?rmada bulundu ve kullan?c?lar?n taray?c?lar?n? yeni sürümün üzerinden bir ay geçtikten sonra güncellediklerini saptad?....

 • Firefox 15 İndir

  Dünyada browser kullan?m?n?n liderleri aras?nda ilk 2 s?radan birini payla?an Firefox, yeni sürümünü yay?mlad?. Yeni sürümde her zaman oldu?u gibi Türkçe dil seçene?i de sunuluyor....