• Firefox hızlandırma

  Firefox ne kadar bu aralar Google Chrome ve Internet Explorer’?n gerisinde kalm?? olsa da halen piyasan?n en önemli oyunculardan bir tanesi. Büyük ihtimal aram?zda halen...

 • IE 11 kullanımı artıyor

  Bundan iki sene önce çok ele?tirilmesine ra?men Windows 8’le birlikte gelen IE 11, serinin en iyisi olmay? ba?ard?. Ola?anüstü güvenlik önlemleriyle tüm di?er taray?c?lar? geride...

 • Firefox önemli anlaşmaların altına imza attı

  ?u anda ak?ll? telefon sektörü Android’in elinde yer al?rken her geçen gün büyümesini ve geli?imini sürdürdü?ünü söyleyebiliriz Google’?n i?letim sisteminin. Arkadan gelen hiçbir ba?ka sistem...

 • Mozilla Firefox 64 bit indir

  Mozilla Firefox, Google Chrome’dan sonra kötü giden i?leri bir türlü toplayam?yor. Geçti?imiz aylarda 64 Bit Windows için yeni bir uygulama geli?tirmeyeceklerini aç?klayan Mozilla, Google’a gönderdi?i...

 • Firefox Facebook çubuğu

  Firefox zaman ilerledikçe daha dibe çöküyor. Google Chrome’un ç?kmas?yla bir anda yüzde 50 gibi bir kullan?c?s?n? kaybeden program IE’nin yeni versiyonunun da ç?kmas?yla oldukça kötü...

 • Tarayıcı güncelleme

  Mobil ve teknolojik platformlar?n en güvenilir antivirüs geli?tiricilerinden olan Kaspersky bir ara?t?rmada bulundu ve kullan?c?lar?n taray?c?lar?n? yeni sürümün üzerinden bir ay geçtikten sonra güncellediklerini saptad?....

 • Firefox 15 İndir

  Dünyada browser kullan?m?n?n liderleri aras?nda ilk 2 s?radan birini payla?an Firefox, yeni sürümünü yay?mlad?. Yeni sürümde her zaman oldu?u gibi Türkçe dil seçene?i de sunuluyor....

 • Firefox’un 2012 planları ortaya çıktı

  Mozilla Firefox’un geli?im h?z?n? art?rmak için son bir y?ld?r yo?un çal??malar gösteriyordu. ?irketin bu yöndeki planlar? gün yüzüne ç?kt?. Mozilla’n?n bloq’unda yer alan bilgilerde Firefox...