Ana sayfa » Etiket arşivi » Tizen 2.0 Mangolina sdk

\ \ \

Tizen 2.0 Mangolina yayımlandı

Nokia’n?n zaman?nda çok yat?r?m yapt??? ama sonradan geli?tirmekten vazgeçti?i MeeGoo ileti?im sistemi ?u anda Intel ve Samsung’un elinde büyüyor. ?lk ba?lara pek de s?cak bak?lmayan i?letim sistemi ?u anda büyük özellikler alm?? durumda ve 2.0 Mangolina versiyonunu da geçti?imiz gün yay?mlad?. Tizen 2.0 Mangolina, SDK ve kaynak kodlar?n? dün yay?mlad?. Intel ve Samsung’un eline geçmesinin […]