class=”alignnone size-medium wp-image-591″ title=”Samsung-will-merge-Bada-OS-with-the-Linux-based-Tizen-OS” src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/05/Samsung-will-merge-Bada-OS-with-the-Linux-based-Tizen-OS-300×237.jpg” alt=”” width=”300″ height=”237″ />

 

Intel ve Samsung i?birli?iyle ortaya ç?kan mobil i?letim sistemi Tizen OS, üzerindeki beta yorgan?n? nihayet at?yor. Tizen OS’nin geli?tirici sürümünün da??t?m?na ba?land?.

Intel ve Samsung’tan gelen aç?klamalar i?letim sisteminin betas?nda sona gelindi?ini ve program?n da??t?m?na ba?land???n? bilgisine yer verildi.

?çerisinde betaya göre birçok yenilik bar?nd?ran yeni sürümde özellikle, uygulamalar aras?ndaki uyumluluk ve HTML 5 deste?i dikkat çekiyor.


0 Yorumlar