Nokia geçen y?l?n son çeyre?inde ?irkete parasal destek sa?lamas? amac?yla Vertu’yu sat??a sunmu?tu. Sat??la ilgili detaylar da gelmeye ba?lad?.

Edinilen bilgiye göre Vertu’yu yakla??k 265 milyon dolara satmas? beklenen Nokia’n?n buradan alaca?? paray? ?irketin geli?imine yat?racak. ?ngiliz firma Permira’n?n alaca?? Vertu’nun ak?ll? telefon üretip üretmeyece?i ise henüz netle?medi.


0 Yorumlar