• Tumblr’a mention özelliği geldi

    Sosyal a?lar içerisinde yine en çok kullan?lan mikrobloglardan biri olan Tumblr, yeni bir özelli?i daha bünyesine katt?. ?lk olarak Facebook’un y?llar öncesinde bünyesine alm?? oldu?u...

  • Tumblr intihar hostingi yapmak istemiyor

    Dünyaca ünlü blog sitesi Tumblr, kullan?c?lar?na intihara özendirici içerik giri?ini yasaklad?. Daha önce anoreksiya gibi rahats?zl?klara te?vik eden giri?leri yasaklayan Tumblr, ?imdi de kendine zarar...

  • Tumblr rekora doymuyor

    Blog dünyas?n?n kral? Tumblr geçti?im günlerde 20 milyar gönderiyi gördü. A??n, 50 milyon kullan?c?y? a?mas? ise an meselesi. Aç?ld??? günden bu yana blog aleminin hareketlenmesine...