src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/11/yandex_browser.jpg” alt=”” title=”yandex_browser” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-1725″ />

Yandex, ülkemiz ad?na yat?r?mlar?na devam ediyor. Yakla??k iki ay önce kendi taray?c?s?n? ç?karan Yandex, bu sefer browser?n Türkçe versiyonu da yay?mlad?. Google Chrome üzerine eklenti olarak kurulan Yandex taray?c? Türkçe versiyonunda dil harici bize özgü ba?ka ?eyler de içeriyor.

Konu hakk?nda aç?klamalarda bulunan Yandex.Türkiye Yönetim Kurulu Ba?kan? Mehmet Ali Yalç?nda?, bu taray?c? üzerinde çok uzun süredir çal??t?klar?n? ve her di?er taray?c?dan i?e yarayan özellikleri bünyelerine eklediklerine belirtti. Yandex.Browser içerisinde bulundurdu?u turbo özelli?i ile dört kat daha h?zl? internet sörfü tecrübesi sunabiliyor. Ayr?ca girilen her internet sitesi altyap?da virüs taramas?yla korunuluyor.


0 Yorumlar