src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/11/gmail_drive.jpg” alt=”” title=”gmail_drive” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-1720″ />

Gmail yeni bir özellik daha kazand?. Google taraf?ndan bu aralar kendisine çok fazla önem verilen uygulama her geçen gün geli?irken en son gelen özellikte Google Drive’dan da yard?m al?nd?. Art?k Google Drive üzerinde olan dosyalar?n?z? Gmail üzerinden, tekrar upload etmeden gönderebileceksiniz.

Gmail ile bir dosya göndermek isterseniz bu dosyan?n boyutu en fazla 10 GB olabilir. Mesaj kutusunun üstünde bulunan yeni Google Drive simgesiyle dosyay? seçmeniz, gönderme i?lemi için yeterli olacak. Ama Google bu uygulama için bir ko?ul ortaya koydu: e?er Google’?n geçti?imiz haftalarda getirdi?i yeni pencerede mesajla?ma sistemini kullam?yorsan?z bu özelli?i de kullanamazs?n?z.


0 Yorumlar