src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/12/twitter.jpg” alt=”twitter” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-4753″ />

Dünyan?n en çok kullan?lan sosyal a?lar?ndan biri olan Twitter belki de tarihinin en büyük güncellemelerinden birine imza att? ve tasar?m?n? ba?tan a?a??ya de?i?tirdi. Biz de siteye ilk girdi?imizde “yahu ne kadar kar???k olmu? buras?” demi?tik ama cidden biraz kullan?nca eskisinden çok daha kullan??l? ve tasar?m harikas? oldu?u göze çarp?yor. Güncelleme sadece web bölümü için de?il Android ve iOS için de geçerli.

Twitter kullan?c?lar?, art?k sadece tweet’lerine de?il, direkt mesajlar?nda da foto?raf ekleyebilecek.

Twitter, Android ve iOS için sundu?u yeni güncellemede, direkt mesajlara foto?raf ekleme içeri?i sundu. Güncelleme öncesi DM yoluyla foto?raf payla??m? söz konusu de?ildi. Foto?raf göndermek için mesaj yazd???n?z bölümde bulunan foto?raf makinesi logosuna t?klaman?z yeterli.

Twitter, Android ve iOS platformlar? için sundu?u yeni güncellemede, direkt mesajlara foto?raf içeri?i koydu. Her iki platformda, yaz?l?m?n tasar?m? da de?i?ime u?rad?.

Mesajlar, kullan?c? arama gibi seçenekler üst k?sma ikon olarak gelirken, alt?nda ana ba?l?klar yer al?yor.

Yeni versiyonlarda mesajlar seçene?inin tepede olmas?, foto?raf içeri?i eklenen direkt mesajlar? atman?z? da kolayla?t?racak.


0 Yorumlar