Twitter

Son zamanlarda mobil uygulamas?na verdi?i de?erle takdirlerimizi almay? ba?aran Twitter, uygulamas?na yeni bir özellik daha katt???n? aç?klad?. Gelen bilgilere göre art?k Twitter videolar?nda a??r çekim özelli?ini kullanabilece?iz. Bu özellik telefonlarda ilk olarak sadece iPhone 5S’in kendi özelli?i olarak yer al?yordu; di?er telefonlarda bulunmuyordu. ?imdi ise Twitter bu özelli?i tüm kameral? telefonlara getirmeyi planlad???n? aç?k bir ?ekilde ortaya koyuyor. Bugün gelen güncellemeyle birlikte siz de bu özelli?i kullanabilirsiniz.

A??r çekim videolar?n? video payla??m platformlar?na yüklemek isteyen kullan?c?lar ilk zamanlarda videolar?n?n a??r çekim özelli?ini kaybederek normal olarak yüklenmesinden dolay? sorun ya?am??t?. Daha sonra video payla??m platformlar? a??r çekim özelli?i deste?i ile kendilerini güncellemi?ti.

Bugün a??r çekim videolara bir destek de Twitter’dan geldi. K?sa bir süre önce video yüklemeye olanak tan?yan Twitter, ?imdi de a??r çekim videolar?n? direkt olarak yüklenme deste?ini sa?l?yor. A?r? çekim (Slo-Mo) ile çekilen videolar art?k mobil cihazlardan direkt olarak Twitter’a yüklenebilecek.

Sadece iPhone!
Bu özellik ?imdilik sadece iPhone 5S, iPhone 6 ve iPhone 6 Plus kullan?c?lar?na sunuldu?unu belirtmekte fayda var. ?lerleyen günlerde a??r çekim video yükleme deste?inin Android cihazlara da sunulaca??n? tahmin ediyoruz.


0 Yorumlar