src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/02/twitter.jpg” alt=”” title=”twitter” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-2323″ />

Amerika’n?n en büyük kredi kartlar?ndan olan American Express, Twitter üzerinden al??veri? yapmay? sa?layacak yeni bir uygulama geli?tirdi. AmEx’in geli?tirdi?i uygulamada ilk olarak yapmam?z gereken https://sync.americanexpress.com/ adresine girerek kredi kart? bilgilerimizi Twitter hesab?m?zla e?le?tirmek.

Ard?ndan ise sat?n almak istedi?iniz ürünün anahtar kelimesinden olu?an bir tweet gönderiyorsunuz. Yakla??k 15 dakika sonra size ula?an onay tweeti al??veri?in tamamland???n? belirtiyor. Henüz deneyen bir kullan?c? görmedik, o yüzden kesin bir bilgi vermek yanl?? olabilir ama yay?mlanan katalog bunlar? aç?kl?yor. Yak?n zamanda videolu anlat?m? da illa ki yay?mlanacakt?r, onu da sizlerle payla?aca??z. Bu yenili?in ard?ndan sosyal medyan?n da e-ticaret’e kar??aca??n? söyleyebiliriz.


0 Yorumlar