src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/02/yandex.jpg” alt=”” title=”yandex” width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-2326″ />

Son 2 senedir ülkemize büyük yat?r?mlar yapan Yandex, görülen o ki sadece Türkiye’de de?il dünyada da popülaritesini oldukça art?rd?. Microsoft’un arama motoru ve bir daha birçok servisi sa?layan uygulamas? Bing’i geride b?rakan Yandex, dünyada en çok kullan?lan dördüncü arama motoru oldu. Ruslar Kas?m ve Aral?k ay? içerisinde 4.84 milyar arama cevaplad?.

Arama motoru sektöründe birincilik tabi ki Google’da. Yüz milyardan fazla aramaya cevap veren Google’? takip eden isim ise dünyan?n en kalabal?k ülkesinde istikrar? ele geçirmeyi ba?aran Baidu. Pazar?n yüzde 4.9’unu elinde bulunduran isim, yani üçüncü dev ise Yahoo. Bunlar?n ard?ndan gelen isim Yandex olurken Bing be?inci s?raya kadar geriledi. Yandex’in bu dördüncülü?e sadece arama motoru sayesinde, di?er firmalar?n ise birçok uygulama ile ula?t???n? da belirtelim.


0 Yorumlar