Ana sayfa » Etiket arşivi » twitter alışveriş

\

Twitter’dan alışveriş dönemi

Amerika’n?n en büyük kredi kartlar?ndan olan American Express, Twitter üzerinden al??veri? yapmay? sa?layacak yeni bir uygulama geli?tirdi. AmEx’in geli?tirdi?i uygulamada ilk olarak yapmam?z gereken https://sync.americanexpress.com/ adresine girerek kredi kart? bilgilerimizi Twitter hesab?m?zla e?le?tirmek. Ard?ndan ise sat?n almak istedi?iniz ürünün anahtar kelimesinden olu?an bir tweet gönderiyorsunuz. Yakla??k 15 dakika sonra size ula?an onay tweeti al??veri?in tamamland???n? […]