vine

2013 y?l? içerisinde tüm sosyla medya siteleri büyük bir yükseli? ivmesi içerisine girdiler. Ancak en çok büyüyenlerden biri ku?kusuz Twitter oldu. Özellikle 6 saniyelik video servisi Vine ile beklenenden çok daha büyük bir ba?ar?n?n alt?na imza atm?? olan isim art?k bu servisini webe de ta??yor. ?lk önce sadece iOS’ta kullan?labilir olan, ard?ndan Windows Phone 8 ve Android için de geli?tirilen Vine’?n videolar?n? art?k Web üzerinden izleyebilirsiniz. Ancak tabi web üzerinden video çekmenize halen izin verilmiyor, orijinallik bozulmuyor.


Vine videolar? Web’e geldi

Vine’?n Web sürümü daha önce kullan?c?lar?n ana ak??lar?n? yani takip etti?i ki?ilerin payla?t??? videolar? göstermiyordu. Bugün firma Web sürümünü güncelleyerek bu eksili?i gidermi? oldu.
Vine’?n sitesine internet taray?c?n?z üzerinden giri? yapt?ktan sonra takip etti?iniz ki?ilerin videolar?n? görüntüleme, yorum yapma, be?enme ve Revine gibi özellikleri kullanabilirsiniz.

URL’nizi belirleyin

Video deste?inin gelmesinin yan?nda Vine’?n sitesi üzerinden profil ayarlar?n?z? de?i?tirme ve kendinize ait URL belirleme özelli?i aktif oldu. Vine.co üzerinden profilinize giri? yap?p ayarlar bölümünden URL’ninizi alabilirsiniz.


0 Yorumlar