src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2013/05/windows-blue-300×160.jpg” alt=”windows-blue” width=”300″ height=”160″ class=”alignnone size-medium wp-image-2904″ />

Windows Blue adl? Windows 8.1’i yay?mlanma tarihi resmi olarak Microsoft taraf?ndan aç?kland?. Windows 8 ile beklenen sat?? de?erlerini yakalayan ve be?eni konusunda da takdir edilen Microsoft’un yeni yay?mlayaca?? Microsoft Blue’nun oldukça fazla ilgi görmesi beklenirken onla birlikte gelecek olan özellikler de bilgisayar kullan?c?lar?n? ?imdiden heyecanland?r?yor. Windows 8.1 ç?k?? tarihi olarak Haziran ay? gösterildi. Ay?n son haftas?nda piyasaya sürülmesi beklenen Windows Blue özelliklerine gelen biraz da yak?ndan bakal?m.

Geçti?imiz günlerde aç?klamalarda bulunan Microsoft Genel Pazarlama Yetkilisi Tami Reller daha önce yapt??? aç?klamalarda Windows Blue’nun anca sene sonunda kullan?c?lara sunulabilir bir hale getirilebilece?ini dile getirmi?ti ama yeni aç?klamalar?nda daha sevindirici haberler verdi. Haziran ay?n?n son günlerde da??t?lacak olan Windows Blue, Windows 8.1 önizleme sürümüyle kullan?c?lara sunulacakken full sürümünün yay?mlanma tarihi olarak kesin bir aç?klama yap?lm?? de?il ama onun da yaz sonunda gelmesi bekleniyor. Ayr?ca Windows 8.1 Blue ile birlikte özlenilen ba?lat menüsünün de geri gelmesi beklenenler aras?nda.


0 Yorumlar