src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/11/windows_8_pro_surface-300×204.jpg” alt=”” title=”OLYMPUS DIGITAL CAMERA” width=”300″ height=”204″ class=”alignnone size-medium wp-image-1734″ />

Microsoft, Ekim ay?nda teknoloji bir dünyas?nda bir devrim gerçekle?tirerek Windows 8 ile birlikte Windows Surface’leri de piyasaya sürmü?tü. Surface RT’ler Windows programlar?n? çal??t?ram?yorlard? ve bu durumdan rahats?z olan kullan?c?lar?n cihazdan pek de memnun kald???n? söyleyemeyiz.

Ama Microsoft, Windows 8 Pro i?letim sistemine sahip Surface’in fiyat?n? ve ç?k?? tarihini aç?klad?. Ocak ay?nda ç?kacak olan Windows 8 Pro’lu Surface fiyatlar? 899 dolardan ba?layacak. 64 GB’a sahip olan Surface bu fiyattan sat?lacakken 128 GB dahili haf?zaya sahip olan di?er model 999 dolar ile bizlerle bulu?acak. Cihazlar?n ikisi de i5 i?lemci kullanacakken yine ikisinde de çözünürlük 1920×1080 olacak. Kötü bir haberle sonland?ral?m yaz?m?z?, cihazda sadece bir USB giri?i bulunacak.


0 Yorumlar