src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/08/windows-9-calismalari-1.jpg” alt=”” title=”windows-9-calismalari-1″ width=”287″ height=”238″ class=”alignnone size-full wp-image-881″ />

Windows 8 çal??malar? bittikten sonra h?z kaybetmek istemeyen Windows, 9. sürüm olan Windows 9’un çal??malar?na ba?lad?.
?nternette yay?lan haberlere göre çal??malar?na ba?lanan Windows 9’un ismi Windows.next veya Windows vNext de olabilir.

?nternete s?zan bu bilgiler ise sa?dan soldan de?il, Microsoft çal??anlar? taraf?ndan geldi. Sürümün planlama ve belli bir program?n olu?turulmas?na ba?land???n? söyleyen çal??anlar daha Windows 8’i denememi? ki?ileri baya ?a??rtmay? ba?ard?.

Çin kaynakl? bir site de Windows 9 için yeni bir isim ortaya sürdü; Windows Blue. Yeni sürümün isminin bu olaca??n? belirten site yöneticileri en az?ndan Windows 9’un alt?nda bir bile?ene de bu ismin verilebilece?ini iddia ediyor.

Bu zamana kadar Windows 8’in betas? da??t?ld?. Daha professional ve enterprise sürümü sat??a sunulmayan Windows 8’den sonra gelecek olan sürümün de birçok yenilikle gelmesi bekleniyor.


0 Yorumlar