Xbox One

Geride b?rakt???m?z ak?am Türkiye saatiyle 8’de ba?layan etkinlikte tan?t?lan Xbox One, Microsoft’un yeni konsolu aylard?r bekleniyordu, haliyle ilgi de çok büyük oldu. Ancak Microsoft sadece konsolu tan?tmakla kalmad? konsolun ç?k???yla birlikte gelecek olan oyunlar? da gösterdi. Gelen bilgilere göre Xbox One’da bir oyun oynamak istiyorsan?z bunu BluRay’i tak çal??t?r yapam?yorsunuz, HDD’ye kesinlikle yüklemelisiniz. Windows sistemi genelde ?i?en bir sistem, bakal?m bu sorun ç?karacak m?? Ancak biz ?imdi Xbox One oyunlar?na bir göz atal?m.

Dün aç?klanan Xbox One oyunlar? aras?nda en ilgi çekeni tabi ki Call of Duty: Ghosts. Uzun süredir beklenen oyunun fragman?n? a?a??dan izleyebilirsiniz. Bakal?m hem ses hem de duyu kontrolü sa?layan Xbox One’da CoD oynamak nas?l bir deneyim olacak.

Bunun yan? s?ra NBA Live 2014 de Xbox One ile birlikte gelecek olan oyunla aras?nda yer al?yor. 2K Games taraf?ndan geli?tirilen oyunun ilk önce Do?u Asya’da ç?kaca?? söyleniyordu ama bu iddia da suya dü?mü? oldu. ??te NBA Live 2014 fragman? da burada.


0 Yorumlar