Xbox One

Geride b?rakt???m?z günlerde Amerika’da düzenlenen E3 Fuar?’nda önemli aç?klamalarda bulunan Microsoft, Xbox One Türkiye ç?k?? tarihini de aç?klad?. Gelen bilgilere göre yeni nesil oyun konsolu 29 ülkeyle birlikte ülkemizde de 5 Eylül tarihinde sat??a sunulacak. Sevindirici olan haber ise Xbox One’?n Türkçe arayüzle gelecek olmas?. Asl?nda bu beklenen bir ?eydi, kesinle?mi? olmas? içimizi yine de rahatlatt?. Daha önce 13 ülkede sat??a sunulmu? olan Xbox One, art?k daha çok gündemimizde olacak.

Xbox One’?n Türkiye’de sat??a sunulacak olmas?ndan büyük heyecan duyduklar?n? dile getiren Microsoft Türkiye Genel Müdür Yard?mc?s? ?pek Baykurt, “Oyun konsolunun ötesine geçerek kapsaml? ev e?lencesinin merkezinde yer alacak bu ürünü Türkiye’deki tüketicilerle bulu?turacak olman?n mutlulu?unu ya??yoruz. Türkiye, Xbox One’?n bu y?l içinde piyasaya sürülece?i 29 ülke aras?nda ilk s?ralarda yer al?yor. Tamamen Türkçe arayüzle piyasaya sürülecek olan Xbox One’?, Microsoft’un sundu?u ürün ve hizmetler e?li?inde Türkiye’de tüketicilere s?n?rs?z e?lencenin kap?lar?n? açan bir platform halinde sunaca??z” dedi.

Xbox One için yeni oyunlar yolda

Microsoft, E3 Fuar?’nda düzenledi?i özel etkinlikte Xbox platformuna yönelik yeni oyunlar?n müjdesini de verdi. Bunlar aras?nda Xbox’un popüler oyun serisinin devam? olan “Halo: The Master Chief Collection”, merakla beklenen “Sunset Overdrive”, “Forza Horizon 2”, “Fable Legends”, “Dance Central Spotlight”, “Assassin’s Creed Unity”, “Call of Duty: Advanced Warfare”, “Evolve”, “Rise of the Tomb Raider” gibi oyunlar ve “INSIDE” gibi ba??ms?z yap?mlar da yer al?yor.

Xbox One, ç?kt???ndan bugüne Xbox Live abonelerine 1,7 milyar saatten fazla oyun ve e?lence sundu. Bu, sat?lan konsol ba??na ortalama günde 5 saate kar??l?k geliyor. Xbox One, mevcut ve duyurulan zengin oyun çe?itlili?iyle birlikte 225’ten fazla e?lence odakl? uygulamaya da ev sahipli?i yap?yor.


0 Yorumlar