src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2014/04/Xbox.jpg” alt=”Xbox” width=”450″ height=”337″ class=”alignnone size-full wp-image-5579″ />

Microsoft’un yeni CEO’su Satya Nadella, göreve ba?lad???ndan bu yana radikal de?i?iklikler yapmaya devam ediyor. ?imdi de Microsoft bünyesinde bulunan konsollar?n yönetimini elinde bulunduran ki?i, yani Xbox’?n yöneticisi ve tüm yönetim kadrosu de?i?tirildi. Uzun süredir zaten Xbox ekibinde olan Phil Spencer art?k Xbox’?n yeni CEO’su ve E3’e büyük bir haberle birlikte girmesi bekleniyor.

Microsoft bünyesindeki Xbox konsollar? ve Xbox Live online oyun servisinin yan? s?ra, Xbox Music, Xbox Video ve Microsoft Studios’taki yarat?c? ekipler de do?rudan Spencer’a ba?land?. Duyuruyu Xbox blog sayfas?nda bizzat yapan Phil Spencer, “Geli?tirdi?imiz ürünlere zamanlar?n?, kalplerini ve paralar?n? yat?ran hayranlar?m?z için en iyisini yapmaya odakland?m ve onlar? Twitter ya da Xbox Live gibi kanallarla aktif olarak dinliyorum” aç?klamas?n? yapt?.

Kreatif ekiplerin bir araya getirilmesiyle birlikte, Microsoft’un mü?teri ihtiyaçlar?n? kar??lama konusunda büyük f?rsatlar yakalayaca??n? belirten Spencer, Xbox kullan?c?lar?n?n da dünya genelinde 80 milyonu a?t???n? müjdeledi. Bakal?m yeni patron, Xbox cephesinde E3’e ne gibi yenilikler getirecek.


0 Yorumlar