Apple’da Steve Jobs’un ölümünün ard?ndan dönen dedikodular bitmek bilmiyor. Apple koridorlar?nda ?imdi de i?lerin daha kolay yürüdü?üne dair dedikodular yay?lmaya ba?lad?.

Geçti?imiz senenin Ekim ay?nda hayata gözlerini yuman Apple’?n kurucusu Steve Jobs’un ölümünün ard?ndan, Apple’da i?lerin daha rahat oldu?una dair dedikodular ç?kmaya ba?lad?.

Son olarak Apple TV’nin eski mühendislerinde Michael Margolis geçti?imiz günlerde Twitter hesab?ndan Apple TV’nin ara yüzünün 5 y?l öncesine dayand???n? ancak Steve Jobs’un tasar?m? be?enmemesi üzerine, projenin rafa kald?r?ld???n? yazd?.

 


0 Yorumlar