Ouya, yeteri kadar ba??? toplad?ktan sonra sonunda ön sipari? al?mlar?n? açt?. Teknoloji baz?nda en çok desteklenen ikinci proje olma özelli?ini ta??yan Ouya’n?n yap?m projesi, geli?im döneminde toplam 8.6 milyon dolar ba??? toplamay? ba?arm??t?.

3 Temmuz’da ba????n ba?lad??? dönemde toplam 63 bin ?irket ve ki?i Ouya’ya ba??? yapt? ve hedef ba??? de?eri 950 bin dolar?n yakla??k 20 kat? bir miktara ula??ld?. Bu oyun konsolu dünyada ilk Android i?letim sistemi kullanacak olan oyun konsolu olma özelli?ini ta??yacak.

NVIDIA Tegra 3 yongas?n? kullanacak olan bu konsolda 1 GB sanal bellek alan? olacak. 8 GB dahili haf?zas? olan konsol bluetoth ve wi-fi seçenekleriyle Playstation 3’ü aratmayacak gibi gözüküyor. Cihaz?n fiyatlar? ise çok ucuz. Konsol ve bir oyun kolu 119 dolardan sat?l?rken 2 kolda bu fiyat 149 dolara, 4 kolda ise fiyat 209 dolara ç?k?yor.

Daha fazla bilgi için t?klay?n?z


0 Yorumlar