src=”http://teknoindex.com/wp-content/uploads/2012/12/genius_BT-100R1-300×214.jpg” alt=”” title=”genius_BT-100R” width=”300″ height=”214″ class=”alignnone size-medium wp-image-1810″ />

Kablosuz teknolojileri sektöründe yeni bir devrim daha gerçekle?ti. Art?k bluetooth uyumlu telefonunuz ve müzik çalar?n?z aras?nda hiçbir kablo olmadan müzik aktar?m? yapabileceksiniz. GeniusNet taraf?ndan geli?tirilen bu sistem, yeni geli?en Bluetooth 3.0 teknolojisini kullanarak 10 metre uzakl?k izni sunuyor.

Bluetooth teknolojisinin de geli?mesiyle bu sistem art?k hayat?m?za girdi. Zira eski bluetooth, yani 2.8 ile bu h?zda veri transferi yapmak imkans?zd?. Cihaz çok büyük olmad??? için istedi?iniz an yan?n?zda ta??yabilirsiniz. Full ?arj? dolu iken size 10 saate kadar müzik zevki sunabiliyor ve müzik kalitesini ayn? de?erlerde di?er bir cihaza aktar?yor. Genius BT-10oR’ün ?arj i?lemini ise bir USB kablo ile yapacaks?n?z. GEnius BT-100R fiyat? 53.99 TL olarak belirlendi.


0 Yorumlar