• Sony’den yeni akıllı telefonlar

    Ak?ll? telefon sektörünün önde gelen isimlerinden biri olmas?na ra?men Snapdragon 810 darbesini yiyenler aras?nda da bulunan Sony, yeni 4 ak?ll? telefon modeli tan?tmaya haz?rlan?yor. Yak?n...

  • 600 TL altı akıllı telefonlar

    Teknoloji her geçen gün daha da geli?mi? bir hale geliyor. ?u anda en yak?n?m?zda ula?abilece?imiz tek teknolojik cihaz mutlaka ak?ll? telefonlar?m?z ve do?al olarak en...

  • Tabletler yolun sonuna mı geliyor?

    Sizlere neredeyse tüm teknoloji içerikli yaz?lar?m?zda mobil sektörün PC sektörünü bitirece?ini söylemi?tik; ?imdiden çok büyük kan kayb? ya?ad? zaten PC sektörü. Ancak mobil piyasa yüzünden...